Fakta

Om Søholt

 • 3 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane

Værdier på Søholt


Vi ønsker at skabe en hjemlig atmosfære, hvor den enkelte føler sig tryg og respekteret som individ. Det betyder, at vi tager hensyn til den enkeltes problematikker samtidig med, at vi dyrker fællesskabet. Personalet råder over stor erfaring, medarbejderne er meget forskellige, men kendetegnende er det, at de voksne skal acceptere og supplere hinanden. Derudover forventes det, at medarbejdere har en grundlæggende god energi og arbejdsglæde, samt er indstillede på at udvikle sig både personligt og fagligt. Den unge skal opleve, at vi er sammen på en ægte og indlevende måde, der bygger på samarbejde og gensidig respekt. Vi har som mål, at møde den unge anerkendende, hvilket blandt andet betyder, at vi møder de unge i øjenhøjde, og på en balanceret måde.

Efter konflikter, møder vi efterfølgende den unge med en positiv tilgang, hvor vi sammen finder muligheder i de fastlåste situationer. Dette kræver udholdenhed og rummelighed! Vi giver ikke op, og vi afviser ikke unge, men søger at inkludere dem.

FAKTA

Om Søholt

 • 3 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane