Visitation / Målgruppe


Visitation af en ung:

Efter henvendelse fra en socialforvaltning om en ung, modtager vi diverse sagsakter. Hvis vi skønner at kunne håndtere og skabe udvikling for den unge, og hvis vedkommende passer ind i den eksisterende ungegruppe, inviterer vi til et møde her på stedet. Den unge kommer sammen med sin sagsbehandler og meget gerne sine forældre/værger. Ofte tager vi også hen og møder den unge først i det vante miljø, for at fornemme de problematikker, der er aktuelle. Ud fra vores lange erfaring og mavefornemmelse vil vi beslutte, om den unge passer ind på stedet. Vi er meget opmærksomme på de unge, der i forvejen bor på Søholt, og hvad der ligger inden for vores faglige kompetence.

Godkendt målgruppe:

Unge, der er indesluttede eller eventuelt sent udviklede, unge, der mentalt er gået i stå i deres udvikling. Børn og unge med psykiske problemer, samt børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader. Men ikke børn og unge med karakterafvigende træk, grænsepsykotiske, med massivt misbrug, eller unge, der gentagne gange har været voldelige. Det er dog altid en individuel vurdering, da det har grundlæggende betydning i hvilke situationer og hvilke omstændigheder, der ligger til grund for, at den unge har været voldelig.

Antal godkendte pladser : 8 opholdsstedspladser, 6 udslusningspladser, og 1 akutplads.