Målgruppe


Søholt er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge fra 8 og til 23 år. Søholt er fysisk delt op i 2 huse. På selve Søholt er der 9 pladser og i “Villaen” som ligger et stenkast fra Søholt er der 5 efterværns/§107 til unge der har været indskrevet på opholdsstedet inden det 18. år.

Søholt er godkendt til 1 akutplads. Søholt kan ligeledes være behjælpelig med Serviceloven § 4 (3+3), alt efter bogruppen.

Søholt modtager børn og unge der grundet omsorgssvigt, afbrudte anbringelsesforløb og vanskelige skoleforløb kan være udfordret i deres personlige og følelsesmæssige udvikling og kan have vanskeligt ved opmærksomhed og koncentration.

Søholt kan modtage børn og unge, der er udfordret af flere moderate belastningsindikatorer, hvilke kan medføre et omfattende støtte- og omsorgsbehov og som kan profitere af en socialpædagogisk indsats.

Målgruppe:

  • Autismespektrumforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Omsorgssvigt

 

Søholt tager afsæt i den anerkendende og relationsdannende tilgang, som tager hånd om de enkelte børns/unges trivsel, udvikling og læring. Retten til egen identitet uden at blive stigmatiseret/drillet har vi stort fokus på. Dette er også gældende for stedets interne skole- og dagbehandling, interne STU samt de nærliggende kommune skoler.

Søholt arbejder ligeledes med det enkelte barn/ung mentaliseringsevne, såfremt det er klar til dette. Dette vurderes løbende i forhold til handleplanen.
Det forventes at de børn og unge som bor på Søholt har mulighed for at kunne indgå i den relation, der tilbydes af de voksne, samt have en grad af tilknytningsevne.

For at kunne fastholde den socialpædagogiske indsats har vi et anbringelsesforløb for børn og unge, hvis anbringende kommune ønsker det.

Anbringelsen starter på opholdsstedet, med højt støttebehov, til gradvist at flytte i “Villaen” (Efterværn/§107) med et mindre støttebehov og afslutningsvis at kunne tage skridtet ud i egen bolig eller §85.

Endvidere har Botræningen Magleby har 3 botræningshuse, som er beliggende i Skælskør, Slagelse og Ting Jellinge.

Søholt modtager ikke børn og unge:

• Som har vold som en integreret del af deres
handlemønster i konfliktsituationer
• Er direkte suicidaltruede
• Som har et aktivt misbrug

Opholdsstedet Søholt drives socialøkonomisk af ”Den almennyttige fond Opholdsstedet Golfstrømmen, Opholdsstedet Søholt og Den Interne Skole”.
At være socialøkonomisk virksomhed betyder, at virksomheden har et socialt formål og at et evt. overskud skal geninvesteres i virksomheden. Intet overskud fordeles til privatpersoner.