Opholdsstedet Søholt er en socialøkonomisk virksomhed


Opholdsstedet Søholt drives socialøkonomisk af ”Den almennyttige fond Opholdsstedet Golfstrømmen, Opholdsstedet Søholt og Den Interne Skole”.

At være socialøkonomisk virksomhed betyder, at virksomheden har et socialt formål og at et evt. overskud skal geninvesteres i virksomheden. Intet overskud fordeles til privatpersoner.

Betegnelsen socialøkonomisk er en form for varemærke, der viser at Søholt tager et stort socialt ansvar og bidrager til at løse sociale opgaver i samfundet.

Samtidig er det en garanti for, at der ikke genereres profit og at virksomhedens formål udelukkende bidrage til at løse sociale opgaver i samfundet.

Opholdsstedet Søholt er en privat drevet virksomhed, der har et tæt samarbejde med offentlige instanser og myndigheder.